Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Przytaczamy oświadczenie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji z 18.02.2016 o rozpoczęciu zbierania podpisów pod projektem KOD-owskim ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

„Szanowni Państwo,

Dzisiaj, tj. 18 lutego 2016 r., rozpoczynamy zbieranie podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Trybunał Konstytucyjny odgrywa jedną z najistotniejszych ról w polskim ustroju. To on bada zgodność prawa z Konstytucją. Ta najważniejsza kompetencja ma rzeczywisty wpływ na życie każdego z nas. To na podstawie aktów prawa, przede wszystkim ustaw, działają wszystkie organy władzy publicznej, które decydują o naszych wolnościach, prawach i obowiązkach.

Sprawne funkcjonowanie Trybunału jest gwarantem tego, że podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku nie staną się jedynie postulatami politycznymi – zaledwie wskazówkami dla parlamentu, rządu i prezydenta. Ideałem demokracji konstytucyjnej są przecież rządy prawa, nie zaś rządy woli politycznej większości parlamentarnej. W polskim ustroju ustawy uchwalane przez Sejm i Senat stają się prawem nie tylko przez ich „uświęcenie” głosami większości, ale przede wszystkim przez zgodność ich treści z zasadami prawnymi oraz wolnościami i prawami człowieka i obywatela, które Konstytucja gwarantuje, a Trybunał chroni.

My, Naród polski, oczekujemy od sprawujących władzę, że będą to czynić, mając na uwadze dobro wszystkich członków społeczeństwa. Oczekujemy, że będą realizować swój program wyborczy w zgodzie z Konstytucją i obowiązującym prawem.

My, Naród polski, mamy prawo oczekiwać i żądać, by polityka była czyniona w zgodzie z prawem, a nie prawo w zgodzie z polityką. Nie godzimy się na to, by obóz rządzący, który dzierży w swoich rękach władzę ustawodawczą i wykonawczą, paraliżował Trybunał Konstytucyjny, który jest gwarantem konstytucyjności, niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej.

Dlatego prosimy Państwa o podpis pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt poparty odpowiednią ilością podpisów, pokaże prawdziwą wolę obywateli, którzy nie zgadzają się na zmiany zbliżające ustrój Polski do ustrojów państw autorytarnych, ale pragną umocnienia systemu demokratycznego, o który tak ciężko i długo walczyli.

Komitet Obrony Demokracji”

Wszelkie niezbędne materiały pomocne w tym dziele są dostępne na stronie KOD, tutaj podajemy bezpośrednie odnośniki:

Zanim zaczniesz zbierać podpisy, przeczytaj dokładnie instrukcję.

Kliknij i pobierz druk do zbierania podpisów (PDF).

Pamiętaj, że konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich rubryk.

Nieważne czy zbierzesz 10 czy 100 podpisów – każdy podpis się liczy!

Oprócz druku do zbierania podpisów zamieszczamy:

  • instrukcję zbierania podpisów (pobierz PDF),
  • wzór prawidłowo wypełnionej karty (pobierz PDF),
  • obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (pobierz PDF),
  • listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (pobierz PDF),
  • projekt ulotki informacyjnej (pobierz PDF)
  • projekt ulotki do wydruku na kartce A4 (pobierz PDF).
Podziel się...

2 myśli nt. „Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”

    1. Musimy być razem. Im nas będzie więcej, tym będzie łatwiej obronić demokrację i uświadomić wszystkich nieprzekonanych. Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.