Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Przytaczamy oświadczenie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji z 18.02.2016 o rozpoczęciu zbierania podpisów pod projektem KOD-owskim ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

„Szanowni Państwo,

Dzisiaj, tj. 18 lutego 2016 r., rozpoczynamy zbieranie podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Trybunał Konstytucyjny odgrywa jedną z najistotniejszych ról w polskim ustroju. To on bada zgodność prawa z Konstytucją. Ta najważniejsza kompetencja ma rzeczywisty wpływ na życie każdego z nas. To na podstawie aktów prawa, przede wszystkim ustaw, działają wszystkie organy władzy publicznej, które decydują o naszych wolnościach, prawach i obowiązkach.

Sprawne funkcjonowanie Trybunału jest gwarantem tego, że podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku nie staną się jedynie postulatami politycznymi – zaledwie wskazówkami dla parlamentu, rządu i prezydenta. Ideałem demokracji konstytucyjnej są przecież rządy prawa, nie zaś rządy woli politycznej większości parlamentarnej. W polskim ustroju ustawy uchwalane przez Sejm i Senat stają się prawem nie tylko przez ich „uświęcenie” głosami większości, ale przede wszystkim przez zgodność ich treści z zasadami prawnymi oraz wolnościami i prawami człowieka i obywatela, które Konstytucja gwarantuje, a Trybunał chroni.

My, Naród polski, oczekujemy od sprawujących władzę, że będą to czynić, mając na uwadze dobro wszystkich członków społeczeństwa. Oczekujemy, że będą realizować swój program wyborczy w zgodzie z Konstytucją i obowiązującym prawem.

My, Naród polski, mamy prawo oczekiwać i żądać, by polityka była czyniona w zgodzie z prawem, a nie prawo w zgodzie z polityką. Nie godzimy się na to, by obóz rządzący, który dzierży w swoich rękach władzę ustawodawczą i wykonawczą, paraliżował Trybunał Konstytucyjny, który jest gwarantem konstytucyjności, niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej.

Dlatego prosimy Państwa o podpis pod naszym projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt poparty odpowiednią ilością podpisów, pokaże prawdziwą wolę obywateli, którzy nie zgadzają się na zmiany zbliżające ustrój Polski do ustrojów państw autorytarnych replica watches, ale pragną umocnienia systemu demokratycznego, o który tak ciężko i długo walczyli.

Komitet Obrony Demokracji”

Wszelkie niezbędne materiały pomocne w tym dziele są dostępne na stronie KOD, tutaj podajemy bezpośrednie odnośniki:

Zanim zaczniesz zbierać podpisy, przeczytaj dokładnie instrukcję.

Kliknij i pobierz druk do zbierania podpisów (PDF).

Pamiętaj, że konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich rubryk.

Nieważne czy zbierzesz 10 czy 100 podpisów – każdy podpis się liczy!

Oprócz druku do zbierania podpisów zamieszczamy:

  • instrukcję zbierania podpisów (pobierz PDF),
  • wzór prawidłowo wypełnionej karty (pobierz PDF),
  • obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (pobierz PDF),
  • listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (pobierz PDF),
  • projekt ulotki informacyjnej (pobierz PDF)
  • projekt ulotki do wydruku na kartce A4 (pobierz PDF).
Podziel się...

2 myśli nt. „Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”

    1. Musimy być razem. Im nas będzie więcej, tym będzie łatwiej obronić demokrację i uświadomić wszystkich nieprzekonanych. Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.