Nasze Konstytucje – krótki rys historyczny

*Prawa kardynalne (mające charakter ustawy zasadniczej) 1767-1768 1767 – 1791 1793 -1795
Polska stała się państwem konstytucyjnym w XVIII wieku, kiedy
* 3 maja 1791 obradujący od 1788 Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 maja.
*Konstytucja Księstwa Warszawskiego 22 lipca 1807 1807 – 1815
*Konstytucja Królestwa Polskiego 27 listopada 1815 1815 – 1832
*Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 3 maja 1815 1815 – 1818
*Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 11 września 1818
1818 – 1833 *Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 29 lipca 1833 1833 – 1846
*Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego 14 lutego/26 lutego 1832
*Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
26 lutego 1861 1861 – 1918
*Mała Konstytucja z 1919 20 lutego 1919 1919 – 1921
*Statut Organiczny Województwa Śląskiego 15 lipca 1920 1920 – 1945
*Konstytucja marcowa 17 marca 1921 1921 – 1935
1945 – 1952
*Nowela sierpniowa 2 sierpnia 1926 1926 – 1935
*Konstytucja kwietniowa 23 kwietnia 1935 1935 – 1945 – 1990[1]
*Mała Konstytucja z 1947 19 lutego 1947 1947 – 1952
*Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 22 lipca 1952 1952 – 1997
*Mała Konstytucja z 1992 17 października 1992 1992 – 1997
*Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 od 1997 Continue reading “Nasze Konstytucje – krótki rys historyczny” »