Marsz poparcia dla wolnych mediów

09-01-2016 12:00 - 14:00
Częstochowa
Address: Częstochowa, Polska

Marsz poparcia dla wolnych mediów w Polsce organizowany przez Komitet Obrony Demokracji w Częstochowie po uchwaleniu tzw. małej ustawy medialnej, która spowoduje czystki kadrowe w mediach publicznych a same media postawi w roli tuby rządzącej opcji politycznej.

Media publiczne staną się wg tej ustawy mediami rządowymi.
Jesteśmy pełni obaw o jakość polskiej sceny politycznej i otwartego dialogu ze społeczeństwem.

Dlatego wychodzimy razem zamanifestować nasze oburzenie posunięciami obozu władzy, które odbierają nam możliwość obiektywnej oceny zdarzeń politycznych przez wolne media, wolnych dziennikarzy i pluralizmu debaty politycznej.

Podziel się...