Komitet Obrony Demokracji – Częstochowa

2 grudnia powstało Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji po początkowej fazie istnienia w przestrzeni internetowej. Ruch społeczny powstał ponieważ, jak możemy przeczytać w naszym Manifeście, „demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej niż każe władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu. Chcemy, żeby w Polsce było miejsce dla wszystkich Polaków, równych wobec prawa,z ich przekonaniami, opiniami, etyką i estetyką. Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla „innego”. Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka.”

Grupa inicjatywna częstochowskiego KOD uformowała się na spotkaniu założycielskim 4 grudnia 2015 r. i liczba członków rośnie z dnia na dzień.