KOD jest już stowarzyszeniem!

stokod-800x445

DRODZY
KODERKI, KODERZY ORAZ KODERZĄTKA
JESTEŚMY ZAREJESTROWANYM STOWARZYSZENIEM!

No dobrze, już emocje opadły?

Cieszymy się jak dzieci. Dziś, 1 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał Komitet Obrony Demokracji do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

Proces rejestracji wymagał od nas cierpliwości, wspólnie z zaprzyjaźnioną kancelarią adwokacką, działającą dla nas pro-bono, podejmowaliśmy kolejne formalne kroki, aby go możliwie przyśpieszyć.

Przedstawimy kolejność dalszych działań:

  1. Komisja Statutowa kończy prace nad zmianami w Statucie, które mają za zadanie umożliwienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków / Delegatów, które określi program działania KOD i wybierze władze na pierwszą pełną kadencję, zgodnie z deklaracją złożoną przez Mateusza Kijowskiego na zebraniu założycielskim. Komisja Statutowa w w trakcie swoich prac zebrała uwagi do Statutu m.in. od regionów, zainteresowanych członków i członkiń KOD-u, wysłuchuje głosów zewnętrznych ekspertów. Przewidujemy, że prace zakończą się do 15 marca 2016 r. przyjęciem projektu Statutu przez Zarząd Główny.
  2. Projekt zmienionego Statutu zostanie przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków-Założycieli, przewidujemy, że może się to odbyć do końca kwietnia br.
  3. Po przyjęciu zmian do Statutu, w regionach zostanie otwarty proces przyjmowania członków Stowarzyszenia.
  4. Następnie rozpocznie się proces formowania struktur terenowych wg nowego Statutu; odbywać się będą zebrania Członków, wybory Zarządów Regionów.
  5. W zależności od dynamiki i liczby zgłaszających się członków, Zarząd Główny podejmie decyzję czy zostanie zarządzone Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków czy Delegatów w celu określonym w pkt 1. Jeśli Delegatów – rozpocznie się proces wyboru delegatów w strukturach terenowych.
  6. Zależy nam, aby proces formowania się struktur Stowarzyszenia przebiegał jak najsprawniej i jak najszybciej, jednocześnie będziemy dbać, aby proces ten odbywał się w zgodzie z przepisami, w oparciu o opinie ekspertów.

Czytaj dalej na stronie KOD >>

Podziel się...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.